In English 
 Skräddarsydd programmering 
 WordPress eller annat CMS 

Var med och förhandla fram ditt pris. Kontakta oss!

Företagets metod

Vi kommer i kontakt och börjar samtala om och analysera följande:

  • Ditt önskemål/dina behov
  • Hur man ska börja med allt
  • Olika förslag/ideer från vår sida
  • Möjligheter/svårigheter
  • Uppskattad tid för arbete
  • Priset och typ av avtal
  • När arbetet ska börja

Hur arbetar vi?

Företaget arbetar med egen programmering och utveckling men också med WordPress där man modifirerar och anpassar temans källkod. På det sättet får man möjlighet att anpassa ett önskat tema till klientens egna behov och önskemål. Beroende på vilket tema man väljer att arbeta och typ av önskemål kan antalet ändringar variera.


Dokumentation

Medan arbetet pågår dokumenterar vi alla ändringar i ursprunglig källkod så detaljerat som möjligt. På det sättet underlättar vi framtida återställningar som kan behövas vid olika typer av uppdatering, särskillt när det handlar om WordPress.

När det handlar om egen programmering är det vanligt att kommentarer och förklaringar finns med i aktuella filer.

Vårt mål är att garantera våra klienter en bra och tydlig dokumentation för att på det sättet underlätta framtida byten av administratör.