In English 
 Skräddarsydd programmering 
 WordPress eller annat CMS 

Var med och förhandla fram ditt pris. Kontakta oss!
Affärsvillkoren 2022-06-09

1. När man skapar/registrerar ett konto på www.begacom.eu blir man kund med kundnummer, men man blir betalande kund först genom att köpa en produkt, en tjänst eller ett projekt.

1a. Begacom IT Business har rätt att radera ett registrerat konto utan att meddela personen i fråga om uppgifterna anses vara felaktigt inskrivna med syftet att leda till bedrägeri eller annan oseriös handling.

1b. Begacom IT Business har rätt att blockera användning av produkten/tjänsten/projektet om situationen är som i punkt 1a även om produkten/tjänsten/projektet är betald utan att behöva betala tillbaka.

1c. Om personen som har registrerat ett konto inte har fyllt 18 år eller är inte kontaktbar pga felaktiga uppgifter har Begacom IT Business rätt att radera kontot utan förvarning även om produkten/tjänsten/projektet är betald utan att behöva betala tillbaka.

1d. Begacom IT Business kan manuellt lägga till en kund / en klient i sin databas efter att ha haft kontakt med klienten och påbörjat ett arbete. Kontot blir dock inte aktiv för inloggning om klienten inte vill ha det så.

1e. Begacom IT Business kan utan extra kostnad utföra tjänster för potentiella kunder, partners eller enligt annan överrenskommelse med klienten.

1f. Begacom IT Business kan avbryta samarbete med en klient och radera all data/allt material närsomhelst om klienten inte betalar för fortsatt avtal och arbete om situationen är som i punkt 1e. (Nytt)

1g. Begacom IT Business kan avbryta samarbete med en klient och radera all data/allt material om klienten inte längre betalar för fortsatt avtal och arbete. (Nytt)

2. Man kan ta bort det registrerade kontot när man vill utan att binda sig till att förbli kund.

3. Köper man en produkt, en tjänst eller ett projekt blir man kund och är betalningsskyldig oavsett om man tar bort kontot enligt punkt 2 eller inte. Det samma gäller om Begacom IT Business raderar kontot.

3a. Man är inte betalningsskyldig om någon testperiod är aktuell i samband med köp av produkt, tjänst eller projekt.

4. Produkter som företaget säljer är uppdaterade till den senaste / tekniken och så länge uppdateringen pågår och är möjlig kan produkten användas.

4a. Blir det med tiden omöjligt att uppdatera/anpassa produkten till nyare teknik pga begränsningar eller krav på stora och tidskrävande ändringar är Begacom IT Business inte skyligt till att uppdatera produkten och kan sluta erbjuda den och support för den.

5. Begacom IT Business ansvarar för funktionaliteten så länge som situationen som beskrivs i punkt 4a inte är aktuell och så länge företaget väljer att fortsätta erbjuda produkten.

5a. Begacom IT Business ansvarar inte för funktionaliteten om något är fel på servern där produkten är eftersom det ligger utanför kontroll, men om möjligt bör Begacom IT Business rapportera det.

5b. Begacom IT Business är skyldigt att meddela kunden om ändringar i god tid.

6. Kundens ansvar ligger i att inte modifiera produkten/tjänsten/projektet. Slutar något fungera efter kundens ändringar kan man inte förvänta sig att Begacom IT Business ska bära något ansvar.

7. Försöker man missbruka eller sprida vidare produkten/tjänsten/projektet utan att först komma överrens om det med Begacom IT Business kan en anmälan och rättslig process bli aktuella.

8. Betalningen sker normalt genom Swish och banköverföring om så är överrenskommet. Kontant betalning kan förekomma också. (Ändrat)

8a. Man får fakturan via e-post i pdf format och den kan användas även som ett kvitto.

9. Affärsvillkoren kan komma att ändras med tiden och kan anpassas efter omkringliggande regler eller eventuella felformuleringar i texten.

10. 14 dagars ångerrätt tillämpas vilket betyder att man kan få tillbaka sina pengar om man ångrar sig senast 14 dagar efter beställningen, om man inte bestämmer något annat.


GDPR

GDPR – Hur vi behandlar dina uppgifter?

Lagen om hur dina personuppgifter behandlas (PUL) har från och med den 25 maj 2018 ersatts av en ny dataskyddslag GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).
Den nya EU-förordningen innebär att det ställs hårdare krav på företagen för att stärka skyddet för den enskilda individen.


Vad innebär detta för dig?

Du som kund hos Begacom IT Business har rätt till att alltid veta vilka uppgifter som samlas in om dig och vilka uppgifter som sparas om dig.
Exempel på uppgifter kan vara namn och persondata.
Du har alltid rätt att begära utdrag på vilken information sparas och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
Hos Begacom IT Business får du ge ditt samtycke när du väljer att bli kund.


Vad har du rätt till?

Du som kund har alltid rätt att bli informerad och få tillgång till vilka uppgifter som sparas om dig.
Du kan alltid ändra uppgifterna samt få uppgifter raderade. Du har alltid rätt att veta vilka myndigheter som tar del av dina uppgifter.
Du har rätt att hindra att uppgifterna ges för vidare användning.


Hur sparas uppgifterna?

Dina uppgifter sparas i vår databas på www.begacom.eu så länge du är vår kund.
När du inte längre är vår kund tar vi bort uppgifterna och sparar dem i lokalt arkiv som inte kan nås från Internet.


Hur skyddas uppgifterna?

Dina uppgifter som finns i vår databas på www.begacom.eu är skyddade med inloggningskrav.
Man måste logga in som kund eller som administratör för att kunna se kundens uppgifter.


Vi som företag måste upplysa dig som kund:

Hur dina uppgifter samlas in
Vem som samlar in uppgifterna
Hur uppgifterna används


Vi har ansvar att:

Dokumentera vilka uppgifter som sparas
Föra register på vilken information som sparas
Vart den kommer från
Hur den lagras
Hur informationen skyddas